Daftar Tetamu Kehormat

Friday, July 8, 2011

WAJ 3107 Seni Dalam Pendidikan (Bahagian 2)TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM  PERGERAKAN

1. PERGERAKAN ASAS - proses yang memandu pelajar untuk  memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik  menyelesaikan masalah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan, penemuan dan kreativiti. Manakala pendidikan pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar.

  - Di bahagikan kepada dua kategori :
     a. Pergerakan kreatif
     b. Gimnastik

   - Penekanan kepada aspek-aspek berikut;
      i. ritma asas
     ii. ritma kreatif
    iii. lagu pergerakan
    iv. permainan dan
     v. kemahiran gimnastik

   - Pergerakan asas : berjalan, berlari, berlompat, memintal, berpusing, meregang dan menguncup.

   - Pergerakan Bukan Lokomotor :
      ı Membongkok
      ı Meregang
      ı Memulas
      ı Berpusing
      ı Mengangkat badan
      ı Merebah
      ı Menghayun

   - Pergerakan Lokomotor :
     ı Berjalan - pergerakan merentasi ruang dengan memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain.
     ı Berlari - kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi
     ı Meloncat - ketika berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyak pergerakan meninggi dapat dicapai.
     ı Melompat - pergerakan yang mengangkat badan ke udara  daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau kedua-dua belah
       kaki.
     ı Melompat Ketingting-Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak
      digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan
      tumit di atas tanah.
    ı Galop
    ı Meluncur

Nyatakan perbezaan lokomotor dengan lokomotor?

Lokomotor – Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kasar seperti melompat, berjalan berlari dan sebagainya.
Bukan Lokomotor – Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kecil seperti mencucuk manik, mengangkat tangan, menghayun tangan dan sebagainya.

2. KEMAHIRAN PERSEPSI MOTOR - pergerakan berkordinasi - mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami perkaitan bentuk atau corak.

(a) Mengimbang - berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau berjalan di atas palang pengimbang.
(b) Kesedaran Badan - Kesedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri: “Berapa carakah boleh anda gerakkan kepala anda?” atau
      “Bolehkah anda menyentuh kaki kiri anda  dengan tangan anda?”
(c) Kesedaran Ruang - boleh menyedari tentang keadaan zahir tubuh badan mereka yang sebenarnya. Guru menyuruh pelajar melunjurkan kaki
     dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala semua arah.
(d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) - kordinasi bahagian kiri dan kanan tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan pelajar disuruh
     menelentang di lantai dan menggerakkan kaki
      serta tangan membentuk gerakan membulat.
(e) Kesedaran Arah - menyedari arah ke kiri, kanan atas, bawah hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. pelajar dapat
     membiasakan dan menyesuaikan pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan semasa  membaca.
(f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata - interaksi yang licin di antara kumpulan-kumpulan otot imbangan yang sempurna dan turutan jangkaan yang betul cth main bola.

3. KEMAHIRAN MANIPULATIF - penggunaan anggota badan untuk mengawal, menangani atau mengawasi sesuatu objek spt : Membaling,Menyambut,Memukul, Menendang atau menyepak, menggelecek.

4. PENDIDIKAN PERGERAKAN - belajar sambil bergerak - psikomotor, kognitif dan afektif.

   Hubung kait motor-penglihatan
   – Menangkap bola
   – Melambungkan bola melalui gelung rotan
   – Menggelecek bola hoki

   Pemindahan motor-penglihatan
   – Mengulang semula sesuatu pergerakan.
   – Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar.
   – Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan.

    Hubung kait motor-pendengaran
    – Menari mengikut muzik
    – Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan
       badan yang direndahkan.

    Penukaran motor-pergerakan
   – Mendengar dan melakukan arahan
   – Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk  mengikut irama.

    Hubung kait motor kinestatik
    – Aktiviti penyedaran tubuh badan
    – Aktiviti mengimbangkan badan.

    Hubung kait motor-taktile
    – Memanjat (jungle gym)
    – Merangkak menerusi terowong.

5. GIMNASTIK PENDIDIKAN –

(a) Pengalaman Lantai - Pergerakan tanpa menggunakan alatan  dengan menumpukan aksi-aksi satu bentuk paduan spt  mengguling.
(b) Pengalaman Peralatan - menggunakan peralatan-peralatan  gimnastik seperti palang imbangan, palang selari, peti pelana   
      dan gelang.

6. GIMNASTIK IRAMA - kemahirannya dilakukan secara beransur-ansur dan kemudiaan diikuti dengan iringan irama muzik. Jenis-jenis peralatan untuk gimnastik  berirama: Bola, Belantan, Gelung, Reben, Tali

7. GIMNASTIK ARTISTIK - pelajar seharusnya telah boleh menguasaisemua asas gimnastik- Aktiviti :
    (a) Guligan
          Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling suatu paksi.
    (b) Imbangan
          Kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak, yang juga  mempunyai ciri
          kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. Cth : aksi berjalan, berlari, melompat, mengguling, meloncat dan meluncur merupakan antara
          lakuan  memindahkan beban yang lazim.

8. PENDIDIKAN KREATIF

    (a) Interpretasi Idea - Gardner 1993, kreativiti adalah aspek yang penting dalam fungsi kognitif. Aspek kreatif otak ini boleh  membantu menerang
         dan menterjemahkan konsep-konsep abstrak dengan melibatkan kemahiran-kemahiran seperti ingin tahu, penerokaan, penciptaan,
         kekaguman dan minat.


Mengikut Torrance (1969), ciri-ciri berikut yang terdapat pada para pelajar membantu untuk mereka belajar secara kreatif.

ı Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama.
ı Keupayaan untuk menyusun.
ı Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan.
ı Meneroka sebelum pengajaran formal.
ı Menggunakan ”silence” dan ”hesitation”.
ı Melihat dengan lebih dekat.
ı Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah.
ı Bercerita dan menyanyi.
(b) Perasaan dan Tanggapan Deria - Lowenfield dan Brittain (1982) mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan  kreativiti pelajar.

     ı Peringkat ’scribbling’ di mana pelajar meneroka alam sekitar  dengan menggunakan panca inderayang dijelmakan melalui lakaran-lakaran
       ecara rawak. Mereka meneroka dengan warna, ruang dan bahan-bahan 3D. Lakaran ini kemudian menjadi lebih sistematik dan terkawal.
    ı Pra-skema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka
    ı Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru, mencari pola untuk menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar. Peringkat ini pelajar
      telah mula menggunakan simbol.
    ı Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan  sosial. Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal perasaan dalam
      kumpulan yang tidak dikawal oleh orang dewasa. Lukisan menjadi lebih realistik dalam menggambarkan pengalaman sebenar.

(c) Unsur Pergerakan – Tubuh Badan, Ruang, Masa dan Daya
      - objektif pergerakan kreatif ialah;
   
        ı Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan.
        ı Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan, masa, beban dan ruang serta idea.
        ı Meningkatkan tahap kesediaan
        ı Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan.

(d) Komponen-Komponen Asas Pergerakan.
     
      ı Imbangan badan
       – Tenaga yang digunakan untuk bergerak.
       – Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan  tenaga badan.
       – Bahagian atas mencerminkan keringanan
      ı Masa
        - Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa
        - Pergerakan lambat banyak menggunakan masa
        - Kederasan pergerakan tidak semestinya berterusan
       - Had laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai rentak, beat atau pulse.
      ı Ruang
        - Merupakan lingkungan pergerakan samada lingkungan umum) personal space)atau lingkungan kendiri (general space)
       - Aras: tinggi, sederhana dan rendah
       - Arah: depan, belakang, sisi, atas, bawah
      ı Aliran
        – Pergerakan yang dilakukan.
TOPIK 7 PENEROKAAN,  MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN  EKSPRESI

1. PENEROKAAN - menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi iaitu melaksanakannya dengan cara menjelajah – guru sebagai pembimbing - Tujuannya adalah untuk  menjadikan pelajar menjadi seorang yang benar-benar lebih berimaginatif.

    (a) Meneroka Alat dan Bahan–
      - diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang alang atau bangku yang rendah,
           melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah, bergayut pada tali panjat, atau bergerak disepanjang rangka panjat.
        -  tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar. Mereka boleh mencuba
           pelbagai cara untuk bergerak di atas palang, bergayut diatas palang atau tali, melompat dari atas meja atau kerusi, ataupun bergerak dari
           satu bahagian kesatu bahagian lain di atas palang bertingkat.
        - tahap aplikasi bolehlah mencuba berbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat; melompat, melintasinya dan membuat bentuk-
          bentuk dengan menggunakan anggota-  anggota semasa beraksi.

(b) Meneroka Cara Pengolahan dan Manipulasi – pelajar sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan  aktiviti gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi spt Dirian tangan, Roda kereta, Gulingan, Imbangan dan sebagainya.

(c) Meneroka Idea dan Isi Kandungan –
     Aktiviti Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling sesuatu paksi.
     menggabungkan lakuan-lakuan mengguling ke dalam aktiviti- aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan  
     menangkap dan mengguling.

2. MEMPEROLEH PENGALAMAN
   
    (a) Pelbagai Strategi Memperoleh Pengalaman – persepsi, membina kosep, pemahaman, penemuan, pengetahuan, hasil,  proses, kemahiran. untuk
         menyelesaikan masalah, membuat  eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara kreatif, membuat penilaian dan bijak
         membuat pilihan.
   (b) Aktiviti Memperoleh Pengalaman
         Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan, nilai kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwapelajar di dalam pelbagai peringkat.
   (c) Kepentingan Pengalaman Secara Langsung
        kemahiran membaling dan menangkap pundi kacang dipraktik  dlm kemahiranmenangkap dan membaling bola.
          (i) Pengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian - pelajar  diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi  kacang atau arah tuju
              pergerakan lawan.
        (ii) Pengalaman Kemahiran Permainan Dinamik - Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain dengan
             cekap mereka haruslah diberi peluang  untuk mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam kedaan serupa seperti dalam keadaan
             permainan yang sebenarnya.
       (iii) Pengalaman Bermain Permainan - Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokkan, kepuasan,
             kegembiraan dan kejayaan.
     
      (d) Ciri-ciri generik tahap kemahiran
            
            (i) Tahap Prakawalan
                   ı Pelajar mengahadpi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkesan secara berturut-turut. Pola perlakuan mereka berubah-
                    ubah dari satu percubaan ke satu percubaan.
                   ı Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan  tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran.
                   ı Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar.
                   ı Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan.
                   ı Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan,  perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan.

            (ii) Tahap Kawalan
                   ı Pergerakan pelajar lebih tertib, terkawal dan nampak lebih mengikut kehendak mereka.
                   ı Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa.
                   ı Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul.
                   ı Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu kemahiran
                    dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan pemain, biasanya tidak terhasil.
                   ı Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belum dapat dipraktikkan secara automatik, pelajar perlu menumpukan perhatian.
                    yang lebih kepada apayang sedang dilakukannya.

           (iii) Tahap Penggunaan
                   ı Dengan penumpuan, lakuan-lakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya.
                  
ı Walaupun konteks tugas berubah-ubah, pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul.
                  
ı Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasisituasi yang boleh diramal. Mereka boleh mempraktikkan
                   secara tekal.
                  
ı Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahiran- kemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa kemahiran.
    
           (iv)
Tahap Kecekapan
                   ı Kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara otomatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama.
                   ı Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan, namun masih mampu
                   mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati.
                   ı Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolah- olah tanpa perlu banyak usaha.
                   ı Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi, baik yang terancang  
                   mahupun yang tidak terancang.

3. EKSPRESI

Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain.

i) Bentuk Ekspresi :
   (a) Perasaan - hasil luahan daripada hati
   (b) Lisan - Arahan yang dikemukakan secara lisan perlulah difahami dengan sebaik mungkin agar dapat difahami dengan jelas dan tidak disalah
                    ertikan
   (c) Reaksi - Apabila melihat sesuatu masalah pelajar akan dapat membuat tindakan yang tepat akibat daripada latihan dan pengalaman yang
                     telah diterima
   (d) Emosi – menggalakan pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti permainan supaya ia boleh mencetuskan suasana keriangan, bebas daripada
                      tekanan emosi dan membina kecekalan dlam menghadapi persaingan dan cabaran.
   (e) Bukan Lisan - Segala arahan-arahan yang bukan lisan dan gambaran-gambaran yang diperolehi akan ditafsirkan dengan sebaik mungkin agar  
                                tidak disalahtafsirkan.
   (f) Idea - Semua idea-idea dan kebolehan menjana minda ( Kem berfikir ) perlulah digunakan di dalam melaksanakan ekspresi pelajar.
   (g) Menggambar - Dengan mengadakan aktiviti  menggambar membolehkan pelajar itu mengalihkan tumpuannya kepada kertas yang ada
                                dihadapannya.  Semasa aktiviti menggambar segala masalah yang ada akan dipindahkan dari dalam minda ke atas kertas.
   (h) Menghasilkan - Setiap apa yang dihasilkan baik berdasarkan aktiviti menggambar, kemahiran berfikir, arahan lisan dan bukan lisan serta  
                                  perasaan adalah merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan sesuatu perkara.

ii) Unsur Perasaan dalam Ekspresi - reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang. ibu bapa dan guruguru yang menjadi model, penguatkuasa dan penilai terhadap pembenatukan tingkah laku.

iii) Penyampaian yang Berekspresif - guru mahu pun oleh sekolah perlulah bersifat berekspresif
    
     Untuk itu gaya pembelajaran perlulah dirangsangkan pada setiap  pelajar:
     ı Rangsangan persekitaran (cahaya, bunyi, suhu, susun atur bilik)
     ı Rangsangan emosi (motivasi, keazaman, tanggungjawab, struktur)
     ı Rangsangan sosiologi ( diri sendiri, pasangan, rakan sebaya, kelompok)
     ı Rangsangan fisiologi (kekuatan persepsi yang merangkumi auditori, visual, kanestetik, makanan/minuman, waktu belajar,pergerakan)
     ı Rangsangan psikologi (analitik atau global, pemproses otak kiri dan kanan, da impulsif atau reflektif)

iv) Aktiviti - melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan.


TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN

Definisi - satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah.

Kelebihan :
(a) Mempunyai Semangat Saling Bergantung:-
      mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang
(b) Kemahiran Sosial yang Penting untuk Berkomunikasi:
      mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak mengira agama, bangsa, jantina dan budaya.
(c) Kesedaran akuntabiliti individu –sedar tanggungjawabnya  terhadap prestasi semua anggotanya.
(d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk  memastikan kelancaran aktiviti.
(e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapat digabungkan dalam proses pembelajaran.
(f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatu proses pembelajaran pelajar.
(g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran.

Tujuan :
(a)  Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling  Berkait antara Satu Sama Lain dr segi kemahiran pd setiap mp
(b)  Memudahkan Pelajar untuk Mengingat – pengurusan grafik
(c)  Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan Aktif
(d)  Pembelajaran Berkesan

PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN

a) Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran - untuk mencapai satu matlamat..
b) Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran
c) Hasil Pembelajaran - sesuatu pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif.

PERANAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

- guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta
   minat pelajar. guru sebagai motivator
- fasilitasi – kemudahan yg membolehkan pelajar belajar dgn selesa.
- penyampaian pengukuhan – merangsang  minda pelajar – t/laku
  +ve.
   a) Bahan pembelajaran yang menarik minat pelajar
   b) Mempelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran
   c) Penggunaan media

Meta Kognisi - aktiviti mental yang digunakan untuk memantau, mengawal dan merancang untuk penyelesaian masalah, kefahaman, ingatan dan proses kognitif yang lain. “Berfikir tentang berfikir”

Refleksi - proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan atau dialaminya :
6 peringkat – Kefahaman (cetusan asas ) , Tranformasi(merancang membuat tindakan seterusnya) , pelaksanaan(melaksana apa yg dirancang), penilaian (menilai tindakan) , rerleksi(meningat / merenung kembali) dan kefahaman baru(pengubahsuaian).


Pembelajaran Bestari
pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajar menjadi cerdas dan pandai, berpendidikan, berilmu pengetahuan yang tinggi dan akan mempunyai budi pekerti yang baik.
Pendekatan :
(i)   Sekolah Bestari
(ii)  Penggunaan Komputer
(iii) Peranan Guru- mahir menggunakan alat bantuan mengajar tekini
(iv) Peranan Pentadbir lebih efisien
 (v) Peranan guru :
       (a) Peka Terhadap Persekitaran Sekolah
      (b) Meningkatkan Pengetahuan Kerja/Tugas
      (c) Meningkatkan Hubungan Interpersonal
      (d) Membuat Refleksi Melalui Penyelidikan Tindakan
      (e) Merebut Peluang Pendidikan Terbuka
TOPIK 9 PENDEKATAN BERTEMA

1. Pendekatan Bertema
    - merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema.
    - alat pengelolaan kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran.
    - membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum

Pemilihan dan Penentuan Tema
- berasaskan konsep, berasaskan kemahiran, berasaskan kandungan dan kemahiran, berfokus kepada isu, berfokus kepada projek, berorientasikan kajian kes

Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek
berikut:
(i)   Boleh merentas semua matapelajaran
(ii)  Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman  dan kehidupan pelajar
(iii) Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa
(iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(v)  Guru berminat terhadap tema yang dipilih
(vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih mencabar.

Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar
(i)    untuk mewujudkan suasana yang menyeronokan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(ii)   untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,
(iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu,
(iv) dapat menghadapi cabaran
(v)  dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan,
(vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal
(vii) menyemai nilai empati ,harmoni dan pemahaman sesama insan yang pelbagai budaya
(viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

2. Kekuatan
    (i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk
        pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaslam tema yang diberi
   (ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi
  (iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan
  (iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru
   (v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan
  (vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

3. Isu/Cabaran
    (i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran
   (ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan
  (iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang  berbeza-beza
  (iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas
   (v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza

Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran
- Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan cuba terokai.

Cara menjalankan Pendekatan Bertema
(i) Aktiviti K-W-L.
     ı K (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
     ı W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
     ı L (learn) --- Apa yang saya belajar dari tajuk ini?
(ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti alam semula jadi, komunikasi, perakaunan,
      iklim, puisi dan lain-lain seperti sains, agama, moral, kemahiran hidup.
(iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan  membacakan sebuah cerita kepada kelas
(iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unitjika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian
      sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai
      manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan mesej.
(v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset
(vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan muzik
(vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya sains dan matematik
(viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang

Tema dengan Kemahiran - Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran diri pelajar

JENIS TEMA

1. Tema-Persekitaran - Persekitaran fizikal yakni pelbagai bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi
    kesan ke atas perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi  
    dengan rakan sebaya serta sokongan
2. Persekitaran- Alam Semulajadi - peranan dan kefahaman tentang persekitaran alam semula jadi yang meliputi
    segala aspek yang berada dipersekitarannya, tempat dan habitat semua hidupan tingal dan berinteraksi antara satu sama lain   
    dalam ekosistem yang seimbang
3. Tema dan Masyarakat - penekanan terhadap manusia, sosial dan budaya.
4. Tema Komunikasi - Komunikasi merujuk kepada perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar   
    dan menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai  kesan dan memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Verbal (  
    dlm bentuk bahasa ) bukan verbal ( isyarat )

TOPIK 10 INTEGRASI

1. Berbagai Pengertian Integrasi

    Psikologi - bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani,
    emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain.
   
    Sosiologi - perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan
    antara pelajar dengan guru.
  
    Pedagogi – kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai Isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang
    pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

2. Berbagai Jenis Integrasi

    ( a) Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif   
        dan menyeluruh.

Jenis-jenis Penggabungjalinan

i.   Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran
ii.  Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran
iii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum

   (b)
Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata
      pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar.

Ciri-ciri Penyerapan:

(i)   Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai-bagai pelajaran
(ii)  Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalamsatu mata pelajaran
(iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel.
(iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Walau bagaimanapun,   
       unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih
(v)  Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh        
       diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira.

 (c) Penerapan - satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai
       yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan,
       ketuhanan dan sebagainya

       (i) Pendekatan implisit – penerapan secara x langsung eg. Guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dll
       (ii) Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan ,  arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang
            diharapkan dan yang tidak diharapkan.

 (d) Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M.

 (e) Pengayaan – aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas.

       (i)  Berbentuk Pengukuhan
       (ii) Berbentuk Perkembangan – lebih kompleks
       (iii) Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru kesihatan + PJ = PJK

Kelebihan Integrasi

a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja.
b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan
c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.

Intergrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan

(a) Aspek Psikologi - akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar.

(b) Aspek Sosiologi
      i. Integrasi antara personaliti
     ii. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat
    iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.

(c) Aspek Pedagogi
      (i) Berkait dengan prosedur mengajar – mengembang konsep dan pemahaman terhadap unit-unit.
     (ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang  pelajaran:

INTEGRASI SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN  MATA PELAJARAN LAIN

a)  Matematik – muzik, seni , pergerakan
b) Sains - banyak didapati aktiviti Seni visual iaitu melukis.Muzik dgn lirik lagu
c) Kajian Sosial – Muzik : lagu patriotik , Seni : melukis

PERANCANGAN DAN PENILAIAN

a) Pengurusan (Tenaga Kepakaran, Jadual,  Komunikasi antara Berbagai Pihak)

b) Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran –  perlu teliti dan rapi ada 3 fasa :
    (i) Fasa sebelum pengajaran- penentuan kem.,teliti kebolehanpelajar., tentukan pendekatan, kaedah, strategi,teknik p&P, pemilihan sumber
   (ii) Fasa semasa pengajaran – pelaksanaan pend. Strtgi, kaedah dan teknik., pengurusan kelas , penggunaan ABM , penilaian.
  (iii) Fasa selepas pengajaran – penilaian pencapaian, penganalisisan maklum balas.

Penilaian Pendekatan Integrasi

(a) Penilaian Formatif
      Penilaian ini berlaku secara berterusan semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan.
(b) Penilaian Sumatif
      Setelah satu tempuh pembelajaran tertentu, contohnya setelah satu semester, satu penggal, setengah tahun atau satu tahun  
      penilaian akan dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar
      dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.

Rancangan Pelajaran Tahunan
– Rancangan pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran
   kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Rancangan Pelajaran Harian
– Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi  sekurangkurangnya maklumat seperti
   objektif, cara bagaimana  hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif tercapai.

Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada
– Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran yang sedia ada.

Membina kurikulum baru
– Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan di dalamnya  mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan.
RUJUKAN:
  1. Seni Dlm Pendidikan PISMK OUM - Cg Zul IPKT 2007 (internet)
  2. Perkembangan Kanak-kanak
  3. Pendidikan Asas Visual
  4. Pendidikan Muzik
  5. Dan Lain-lain yg sesuai..
* Boleh didapati PPS IPGM KPI
 


© Azure PISMP 4.02 (7-8/7/2009)

0 comments: